Lasteaed ja I kooliaste

 1. Avastusõpe looduses
 2. Elu Metsamõisa tiigis
 3. Hakkamasaaja looduses
 4. Helid ja hääled looduses
 5. Jahitarga retk metsas
 6. Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
 7. Linnukeele õpe looduses
 8. Meeled aitavad
 9. Meisterdajad ja nobenäpud looduses
 10. Metsaelanike Jõuluootus Puhta vee teemapargis
 11. Metsaelu talvel
 12. Puhta vee teemapargi õpperajal
 13. Praktiline orienteerumine loodusajaloolisel maastikul
 14. Puud ja põõsad pargis ning metsas nuhvliga 1.-3. klass (NutiAkadeemia)
 15. Taas- ja korduvkasutus on säästlik
 16. Veetarga retk puhta vee tekkekohas, Äntu järvedel

II ja III kooliaste

 1. Geotark Pandivere kõrgustikku avastamas
 2. Hakkamasaaja looduses.
 3. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kõrgustikul.
 4. Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde.
 5. Looduspiltnik Pandiverel ehk jäädvustusretk loodusesse
 6. Matkatarga ABC ehk matkasõbrast matkatargaks
 7. Meeled aitavad
 8. Meisterdajad ja nobenäpud looduses
 9. Mõõdetav loodus
 10. Metsaelanike Jõuluootus Puhta vee teemapargis
 11. Orienteeru, avasta ja õpi nuhvliga – 4.-6. klass (NutiAkadeemia)
 12. Praktiline orienteerumine loodusajaloolisel maastikul. II kooliaste
 13. Praktiline orienteerumine loodusajaloolisel maastikul III Kooliaste
 14. Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga 7.-9. klass (NutiAkadeemia)
 15. Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel
 16. Taastuvenergia väikelahendused praktikas
 17. Taas- ja korduvkasutus on säästlik
 18. Veetarga retk puhta vee tekkekohas, Äntu järvedel

Gümnaasium

 1. Hakkamasaaja looduses. Gümnaasium
 2. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kõrgustikul gümnaasiumile
 3. Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel
 4. Pandivere kõrgustik, nitraaditundlik ala ja elu maal nuhvliga 10.-12- klass (NutiAkadeemia)
 5. Praktiline orienteerumine loodusajaloolisel maastikul
 6. Veetarga retk puhta vee tekkekohas, Äntu järvedel