Puhta vee teemapargis pakutakse külastajatele järgmisi programme:

  1. Veetarga retk puhta vee tekkekohas  
  2. Jahitarga retk metsa
  3. Geotark Pandiverel
  4. Orienteerumine loodusajaloolisel maastikul
  5. Maakasutus nitraaditundlikul alal
  6. Elu Metsamõisa tiigis
  7. Taastuvenergia väikelahendused
  8. Helid ja hääled looduses
  9. Meeled aitavad
10. Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
11. Hakkamasaaja looduses
12. Looduspiltnik Pandiverel ehk jäädvustusretk loodusesse
13. Meisterdajad ja nobenäpud looduses
14. Kogemuslik ajaloo läbimäng
15. Avastusõpe looduses
16. Mõõdetav loodus
17. Uuskasutus on säästlik

NutiAkadeemia nuhvli (Tahvelarvuti) õppeprogrammid Puhta vee teemapargis neljale erinevale kooliastmele:

18. I kooliastmele – Puud pargis ja metsas nuhvliga – 1.-3. klass
19. II kooliastele - Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga – 4.-6. klass
20. III kooliastmele – Põhjavee teke  ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga  7.-9. klass
21. IV kooliastmele – Pandivere kõrgustik, nitraaditundlik ala ja elu maal nuhvliga 10.-12- klass 

Elamusteenused Multifunktsionaalses teeninduskeskuses ja Mõtte- ja käsitöökojas

  1. Kangatelje kudumise algkursus lastele ja täiskasvanutele 10€/h inimene.
  2. Õmbluskursus algajatele ja edasijõudnutele 10€/h inimene.
  3. Taastusravi võimlemine huvilistele 10€/h inimene.
  4. Aiandusteraapia huvilistele 10€/h inimene.
  5. Savivoolimine tarbeesemete tootmiseks huviliste 10€/h inimene.
  6. Kunsti huviliste töötuba 10€/h inimene.
  7. Tegevusteraapia 10€/h inimene.
  8. Puidu- ja looduslike materjalide töötuba 10€/h inimene.
  9. Rühmaaeroobika 10€/h inimene.
10. NutiAkadeemia koolitus 10€/h inimene.