Kuula:

Metsamõisa katastriüksus paikneb Pandivere kõrgustiku edelaosas, Siluri ladestu Llandovery ladestiku Tamsalu kihistu lubjakivide avamusel.

asukoht1

Aluspõhjalised lubjakivid on kaetud glatsiaalse geneesiga valdavalt moreense pinnakattega, mille paksus varieerub meetrist kuni maksimaalselt kümne meetrini. Maastikuliselt paikneb Metsamõisa seega moreentasandikul. Samas, järgides reljeefikaarti,

reljeefkaart

selgub, et Metsamõisa paikneb ühe radiaalse (jää liikumissuunalise) künnise otsas. Sama suunaga väljavenitatud pinnavorme esineb regioonis teisigi. Sarnased voorelaadsed künnised koosnevad tavaliselt liivast ja kruusast ning võivad pealt olla kaetud kuni paarimeetrise moreenikihiga. Metsamõisa katastriüksuse absoluutkõrgused jäävad vahemikku 101 ja 111 meetrit.  

Künnise otsaga seostub Metsamõisas järsk nõlv, mille sarnast teiste künniste puhul pole. Järsu nõlva teke on suure tõenäosusega antropogeenne; ilmselt on künnise kruusakat materjali kasutatud kohalike teede rajamisel.