Kuula:

23.septembril 1253.aastal sõlmis Tallinna piiskop Trokill orduga Järvamaa kümnise asjus lepingu. Kuigi Lundi peapiiskop oli varasema Stensby lepinguga oma vaimulikest õigustest Tartu kasuks ilma jäänud, tunnistati siiski veel temale alluva Tallinna piiskopi maksustamisõigust. Liivi ordu otsustas nõutud Järva kümnise eest Tallinna piiskopile loovutada ka 20 adramaad Järsi külast.