Lasteaed

 1. Praktilised oskused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 2. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 3. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 4. Praktiline elu õpe Metsamõisa tiigis
 5. Meeled aitavad tunnetada loodust
 6. Elu Talvises metsas
 7. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 8. Õppepäev Puhta Vee Teemapargi õpperajal
 9. Helid ja hääled looduses

I kooliaste

 1. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 2. Praktiline orienteerumine koos kaardiõppega maastikul
 3. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 4. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 5. Praktiline elu õpe Metsamõisa tiigis
 6. Puud ja põõsad pargis ning metsas nuhvliga (NutiAkadeemia)
 7. Metsaelu talvel
 8. Meeled aitavad tunnetada loodust
 9. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 10. Jahitarga retk looduses
 11. Looduslikest materjalidest esemete valmistamine
 12. Õppepäev Puhta Vee Teemapargi õpperajal
 13. Talvine aeg metsas

II kooliaste

 1. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 2. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 3. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 4. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 5. Helid ja hääled looduses
 6. Praktiliste taastuvenergia väikelahenduste õpe
 7. Orienteeru, avasta ja õpi nuhvliga. (NutiAkadeemia)
 8. Praktiline orienteerumine koos kaardiõppega maastikul
 9. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kuplil
 10. Looduse jäädvustusretk
 11. Looduse avastusõpe
 12. Praktiline mõõtmine looduses

III kooliaste

 1. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 2. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 3. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kuplil
 4. Praktiline orienteerumine maastikul koos kaardiõppega
 5. Praktiliste taastuvenergia väikelahenduste õpe
 6. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 7. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 8. Looduse jäädvustusretk
 9. Põhjavee teke ja selle kaitse olulisus Pandivere kõrgustiku näitel
 10. Looduse jäädvustusretk
 11. Looduse avastusõpe

Gümnaasium

 1. Järvesoo ja Savalduma soo räätsamatk loodusest hoolijatele Pandivere kõrgustikul gümnaasiumile
 2. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 3. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 4. Praktiline orienteerumine maastikul koos kaardiõppega
 5. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 6. Maa kui süsteem (NutiAkadeemia)

Õppeprogrammid puuetega õpilastele

 1. Külastame mesilaste vaatlustaru ja teisi putukaid
 2. Veetarga retk karstialale ja Äntu allikajärvedele
 3. Helid ja hääled looduses
 4. Meeled aitavad tunnetada loodust
 5. Praktilised pädevused looduses liikujale ehk hakkamasaamine looduses
 6. Praktiliste taastuvenergia väikelahenduste õpe
 7. Jahitarga retk looduses
 8. Õppepäev Puhta Vee Teemapargi õpperajal
 9. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 10. Talvine aeg metsas
 11. Maakasutus nitraaditundlikul alal (Põllumajandus nitraaditundlikul alal, Pandiverel)
 12. Elu Talvises metsas
 13. Puhta Vee Teemapargi jõuluprogramm
 14. Looduse jäädvustusretk