Kuula:

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele „Kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi? Kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet?“ ning saab osa loodusõpperetkedest. Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma tegevustega 10 km raadiuses Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda.

Puhta vee teemapark paikneb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alal, Karstilehtrid, karstijärsakud, karstikoopad ja Järsi karstijärv annavadki võimaluse tutvustada vee teket ja selle kodu.