EL Regionaalarengu Fond 600

Projekti lühikirjeldus: Metsamõisa talus on OFFGRID elektrivõrk, mis toodab vajamineva elektrivõrgu kohapeal. Toodetava energia optimaalseks kasutamiseks kütteks tehakse teadlaste poolt kütteautomaatika kasutamise uuringud ja luuakse vajalik dokumentatsioon ettevalmistuseks luua prototüüp ja toota sarnaseid seadmeid müügiks.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on uuringuga luua uusi arenguvõimalusi ettevõtetele. Uuringu tulemusel tekib teadmine ja luuakse võimalus innovatiivseks tegevuseks. Ettevõte saab oma tööjõudu efektiivsemalt kasutada ja tegeleda kasvõi uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks . Uueks tooteks on automatiseeritud küttesüsteemide tootmine ja paigaldamine offgrid elektrivõrku

Tulemus: Tööjõu efektiivsem kasutamine, uute arenguvõimaluste loomine, uute teadmiste kasutamine, automatiseeritud küttesüsteemide lüliti paigaldamine offgrid elektrivõrku.

Fondi nimetus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Toetuse summa: 3200 €