OFF-GRID elektrivõrgu energiakindluse parandamine

Projekti üldeesmärgiks on parandada taastuvenergia kasutusele võtmist, arendada CO2 vähest energiatootmist Pandivere nitraaditundlikul alal /kõrgustikul.
Eesmärgiks on OFF-GRID elektrivõrgu energiakindluse parandamine, toetada väikeettevõtlust ning soodustada ettevõtluse arendamist maapiirkonnas.

elekter logo