elektrituulikMetsamõisa õpperada, punkt nr 25

Koordinaadid: N: 59° 3' 24,02'' E 26° 0' 37,21''

Elektrituulikuks nimetatakse mõiste kontekstis tuuleturbiinist, ajamist, generaatorist, juhtimissüsteemist ja tornist koosnevat süsteem, mis muundab tuule kineetilise energia elektrienergiaks. Mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnevat elektrijaama nimetatakse tuulepargiks.

Ülesanded:

  1. Mis suunast puhub tuul täna?
  2. Kas tuuleenergia on taastuvenergia?
  3. Kuidas on võimalik tuuleenergiat muuta elektrienergiaks?