Metsamõisa õpperada, punkt nr 26

Koordinaadid: N: 59° 3' 24,05'' E 26° 0' 35,99''

matemaatikaMatemaatika puhul on oluline saada aru mõistetest, osata lahendada ülesandeid ja uskuda endasse. Need on omadused, mida saab suurepäraselt treenida õues kogu keha ja kõigi tunnetega. Lapsed õpivad hea meelega mängides ja töötades väikestes rühmades,  sest koostöö annab palju oskusi ja kogemusi, paremini toimib see just tegelikkuses see tähendab looduses.

Ülesanded:

 1. Protsendi arvutamine metsas. Mõõtke metsas välja ala, mis on 25x25 m (vajadusel suurem). Arvutage, mitu erinevat puuliiki te märgistatud alalt leiate, koostage tabel. Arvutage, mitu protsenti kõikidest puudest on kased.

 2. Küsimusi: kuidas teed kindalaks, et maa-ala on just ruudukujuline? Kas mängib rolli, et nurgad ei ole täpselt täisnurgad? Soovitusi juhendajale: On hea, kui grupp defineerib oma mõisted (mis on puu jne) ja paneb paika reeglid ning esitlemisel räägib, miks valiti just sellised lahendused.

Ühe meetri mängud.

Jagage lastele 1 m pikkused nöörijupid.

 1. Leia metsast midagi, mis on 1 m pikk; 2 m, ½ m; ¾ m jne pikk. 
 2. Kui pikk on su sõber? 
 3. Mitu käbi on 1-meetrises reas? 
 4. Leia puu, mis on ümbermõõduga üks meeter; ½ m, 2 m.
 5. Kui suur on su pea ümbermõõt?
 6. Hüppa nii kaugele kui suudad. Mitu meetrit suutsid hüpata?
 7. Mõõda välja 10 meetri pikkune maa. Mõõda sama maa sammudega. Mitu sammu said?
 8. Mitu sammu 100 meetris? Kõnni 100 meetrit, et saaksid teada, kui pikk maa see on.
 9. Leiuta mõni vahva moodus, kuidas saaks kasutada 1-meetrist nööri.
 10. Koosta matemaatiline ülesanne sõbra jaoks.

Lühiülesandeid individuaalseks või koos grupiga täitmiseks

Nendega tuletatakse meelde matemaatilisi mõisteid.

 1. Too tosin asja kõvast materjalist.
 2. Arvuta kokku võistkonna kinganumbrite summa.
 3. Hüppa 360o ümber võistkonna juhi.
 4. Tooge puuleht, mille diameeter on 3 cm.
 5. Ütle võistkonna juhile 10 matemaatilist väljendit.
 6. Moodustage ring.
 7. Moodustage üks matemaatiline tehe.
 8. Too midagi, mis moodustab teravnurga.
 9. Võtke vanuse järgi rivvi, alustades vanimast. Samal ajal ei tohi rääkida. Kasutage kehakeelt.
 10. Tooge üks sümmeetriline looduslik ese ja andke see oma võistkonna juhile.
 11. Tooge rohulible, mis on pool detsimeetrit pikk.
 12. Kui palju on 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = ?

Lumemustrid ja –mängud

 1. Tallake lume sisse ring ja jaotage see kolmeks/kuueks/kaheksaks võrdseks osaks.
 2. Trampige lume sisse geomeetrilisi kujundeid, näiteks ruut, erinevat tüüpi kolmnurgad, romb, rööpkülik, trapets vm. Õpetaja korralduse peale visatakse lumepalle nõutud kujundisse.
 3. Talla lume sisse labürint.