Metsamõisa õpperada, punkt nr 16

Koordinaadid: N: 59° 3' 24,03'' E 26° 0' 47,59''

lohukiviEestis on sadu usundiliste pärimustega seotud kive, mida tuntakse ohvrikividena. Tihtipeale arvatakse, et neid ehib suur ohvrilohk; siiski on see Eestis leiduvate ohvrikivide puhul erandlik või isegi juhuslik. Ohvrikividest veelgi enam on teada selliseid kive, millesse inimesed on varasel metalliajal teinud väikseid korrapäraseid lohukesi. Siiamaani pole täit selgust, miks need augud kivisse toksiti, kuid kividele ohverdamise kombega need seotud pole.

Pole kindlaid märkeid selle kohta, kas Eestis praegu teada olevaid ohvrikive peeti ka muinasajal eriliseks või tehti tollal nende juures mingeid usutoiminguid. Samuti ei ole ohvrikivide juurest välja tulnud muinasaegseid leide, mida võiks seostada kiviga. Seega ei ole meie ohvrikivid rangelt võttes mitte muinas- või arheoloogiamälestised, vaid pärimusmälestised: tõendiks üpris hilisest rahvausundist.

Loe lisaks:
www.eestiloodus.ee/artikkel2082_2072.html

Ülesanded:
1. Loenda kokku lohkude arv kivil
2. Kuidas kirjeldad ohvrikivi külastajatele?
3. Milleks on kasutatud ohvrikivi ja milliseid uskumusi sellega seoses tead?