lehtlaMetsamõisa õpperada, punkt nr 14

Koordinaadid: N: 59° 3' 19,91'' E 26° 0' 28,18''

Kui mõisahoone esiküljel domineeris majanduslik pool — hooned läbisegi teedega, sekka ka pargipuid jms, siis hoone tagaküljel paiknes tavaliselt suur mõisapark. Majandushooneid seal reeglina ei olnud; ainsateks ehitisteks olid seal sammastega aia- ja pargipaviljonid, lehtlad, tiigid ühes sildadega jms.

Ülesanded:

  1. Milleks kasutati mõisas lehtlaid?
  2. Palun loetle lehtla nurkade arv ja postide arv millel seisab katus.
  3. Mis otstarve on lehtlal tänapäeval?