Metsamõisa õpperada, punkt nr 10

Koordinaadid: N: 59° 3' 21,02'' E 26° 0' 34,11''

puurkaevValdavalt maapiirkondade ja suvilarajoonide joogivee varustuses on välja kujunenud tinglikult kolm kaevutüüpi – salvkaev, nn “kombineeritud” kaev ja puurkaev. Need kaevutüübid esinevad ka praegu maapiirkondade hajaasustuse ja väiksemate linnade veevarustuses. “Kombineeritud” kaeve esineb suhteliselt vähe. Puurkaeve on rajatud rohkem Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestisse, kus aluspõhja lubja- või liivakivi kattev pinnakate on suhteliselt õhuke. Salvkaeve esineb aga kõikjal üle Eesti, kus pinnakatte setete veeandvus on piisav nende rajamiseks.

Salv- ehk šahtkaevu läbimõõt on tavaliselt ca 1 m, sügavus valdavalt 5 kuni 10 m ja rajatud on see põhjavee ülemistesse kihtidesse, kuid Lõuna-Eestis ja teistes paksu moreenkattega piirkondades on kaeve, mille sügavus on üle 20 m. Maapinnalähedastesse veekihtidesse rajatud salvkaevud on suhteliselt õhukese pinnakatte tõttu maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitsmata.

Loe lisaks:

www.maves.ee/vaikemajade-veevarustuse-lahendamisest-puurkaevude-baasil

Ülesanded:

  1. Kus paikneb vesi?
  2. Kui sügav on Metsamõisa puurkaev?
  3. Kui sügaval on lubjakivi?
  4. Kuidas maitseb Sulle vesi?